Peering Matrix Production Ready VLAN6
9
3
9

1
7
4
1
5

1
8
0
4
1

3
8
2
5
4

3
8
8
5
2

3
8
8
5
6

6
0
6
1
4

6
4
1
9
9
1
3
1
6
4
2
1
3
1
6
5
7
1
3
1
6
6
8
1
3
4
8
2
3
1
3
8
9
9
7
2
0
7
4
6
8
2
0
7
4
6
9
2
1
1
1
3
2
2
1
2
3
3
1
2
1
2
3
5
7
2
1
2
3
5
8
2
1
2
3
5
9
2
1
2
3
6
0
Hurricane Electric 6939
Ming Yi Tea Farm 17415
Taiwan Digital Streaming Co. Transit 18041
Pang-Wei Tsai 38254
Fun Finance Technology 38852
Walks Cloud Internet Service 38856
Tsung-Yi Yu 60614
August Internet 64199
Pittqiao Network Information Co.,Ltd. 131642
Fast Line Co. 131657
Taiwan Digital Streaming Co. 131668
Sky Digital Co., Ltd. 134823
Eons Data Communications Limited 138997
Li Heng Yu 207468
Sciuridae Network DE 207469
Ting Shiuan Guan 211132
Ta-Li Lai 212331
Leko Internet Individual 212357
WeiXuan Chang 212358
Haraguroicha Internet Service 212359
Jimmy Pan 212360