Peering Matrix Production Ready VLAN6
9
3
9


7
7
1
9

1
6
5
0
9

1
7
4
1
5

1
8
0
4
1

1
8
1
7
8

3
8
1
3
6

3
8
2
5
4

3
8
8
5
2

3
8
8
5
6

5
4
6
2
5

6
0
6
1
4
1
3
1
6
4
2
1
3
1
6
6
8
1
3
9
2
4
7
1
4
0
3
6
2
1
4
0
7
3
1
2
0
7
4
6
8
2
0
7
4
6
9
2
1
0
5
2
8
2
1
0
8
7
2
2
1
1
1
3
2
2
1
1
3
2
3
2
1
1
9
4
6
2
1
2
0
5
7
2
1
2
3
3
1
2
1
2
3
5
7
2
1
2
3
5
8
2
1
2
3
5
9
2
1
2
3
6
0
Hurricane Electric 6939
August Internet 7719
Amazon.com 16509
Ming Yi Tea Farm 17415
Taiwan Digital Streaming Co. Transit 18041
Pittqiao Network Information Co.,Ltd 18178
Akari Networks 38136
Pang-Wei Tsai 38254
Fun Finance Technology 38852
Walks Cloud Internet Service 38856
Kudos Studio 54625
Tsung-Yi Yu 60614
Pittqiao Network Information Co.,Ltd. 131642
Taiwan Digital Streaming Co. 131668
PPPWAW Network 139247
LinusCloud Network 140362
TOHU Public Internet 140731
Li Heng Yu 207468
Sciuridae Network DE 207469
Vincent55 210528
Low End Network 210872
Ting Shiuan Guan 211132
MrSheepNET LTD 211323
SaltandfishLLC 211946
Yung-Hsiang Wei 212057
Ta-Li Lai 212331
Leko Internet Individual 212357
WeiXuan Chang 212358
Haraguroicha Internet Service 212359
Jimmy Pan 212360