Peering Matrix Production Ready VLAN


1
7
4
1
5

1
8
0
4
1

2
4
1
5
3

3
8
2
5
4

3
8
8
5
6

6
0
6
1
4
1
3
1
6
4
2
1
3
4
8
2
3
2
0
7
4
6
8
2
0
7
4
6
9
2
1
1
1
3
2
2
1
2
0
5
7
2
1
2
3
3
1
2
1
2
3
5
7
2
1
2
3
5
8
2
1
2
3
5
9
2
1
2
3
6
0
2
1
2
4
2
5
Ming Yi Tea Farm 17415
Taiwan Digital Streaming Co. Transit 18041
Gene Workspace 24153
Pang-Wei Tsai 38254
Walks Cloud Internet Service 38856
Tsung-Yi Yu 60614
Pittqiao Network Information Co.,Ltd. 131642
Sky Digital Co., Ltd. 134823
Li Heng Yu 207468
Sciuridae Network DE 207469
Ting Shiuan Guan 211132
Yung-Hsiang Wei 212057
Ta-Li Lai 212331
Leko Internet Individual 212357
WeiXuan Chang 212358
Haraguroicha Internet Service 212359
Jimmy Pan 212360
Fubuki Network 212425